nu este postulat Kantian

ci un trist adevăr al timpului nostru, cei și cel de acum

Cerul înstelat deasupra noastră rezistă, dar lumea morală din noi începe să se clatine.

Constantin NOICA, Povestiri despre om după o carte a lui Hegel, Capitoul XXII Viziunea etică a lumii

Reclame