… … …

cîndva, comentînd un program de dans pe gheaţă, Cristian Ţopescu (se) întreba:’unde moare mai frumos o lebădă decît pe gheaţă’?

eu îndrăznesc să scriu: nu doar de la T Mann ştim cum se iubeşte şi se moare la Veneţia

Reclame